Opieka medyczna w domu seniora
Usługi Zdrowie

Opieka medyczna w domu seniora

Opieka medyczna w domu seniora: w starszym wieku u wielu osób rozwijają się nowe choroby, zaburzenia pamięci, w związku z tym możliwości fizyczne są ograniczone. Nieumiejętność radzenia sobie zamienia człowieka w problem dla bliskich, ponieważ mają wymagającą pracę i dzieci, które również potrzebują uwagi. Na ratunek przychodzi dobrze zorganizowany dom seniora.

Co jest celem opieki medycznej w domu seniora?

 • Szybkie wykrywanie chorób oraz ich leczenie.
 • Zapobieganie chorobom.
 • Zapewnienie wysokiej jakości opieki osobom starszym.
 • Prowadzenie aktywnego stylu życia.
 • Wdrożenie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.
 • Organizacja żywienia dietetycznego.

Nowoczesny dom seniora jest w stanie zapewnić mieszkańcom wiele usług medycznych. Z reguły są to rehabilitacja, konsultacje lekarskie i różne badania laboratoryjne. Personel zajmuje się nie tylko leczeniem chorób, ale także zapobieganiem im. Osobom przykutym do łóżka zapewnia się stałą opiekę. Przeprowadzane są wszystkie niezbędne zabiegi, od higienicznych, medycznych, po profilaktykę odleżyn. Personel pomaga przystosować się do życia w stanie leżącym.

Opieka medyczna nad osobą starszą w domu seniora

 • Przebyte urazy, operacje i potrzeba specjalistycznej opieki i procedur medycznych.
 • Choroba Parkinsona, choroba Alzheimera. W domu zapewnienie odpowiedniej całodobowej opieki takim pacjentom jest prawie niemożliwe.
 • Leżący pacjent. Prowadzenie higieny, pomoc w odżywianiu, zapobieganie odleżynom – wszystko to wymaga odpowiednich kwalifikacji.
 • Złamanie szyjki kości udowej. Osoby starsze, które borykają się z takim problemem, potrzebują opieki medycznej, której nie można uzyskać w domu.
 • Choroby onkologiczne osób starszych. Niezwykle trudna sytuacja, w której konieczny jest udział pracowników służby zdrowia. W domu opieki prowadzony jest stały monitoring stanu fizycznego i psychicznego.
 • Cukrzyca. Wiek dojrzały, powikłany tą trudną chorobą, jest trudny do zniesienia przez większość ludzi. Przy odpowiednim wsparciu medycznym możliwa jest znaczna poprawa jakości życia.

W domu seniora personel posiada wieloletnie doświadczenie w rehabilitacji i opiece nad osobami starszymi z różnymi schorzeniami. Placówka jest wyposażona w niezbędny sprzęt, specjalne meble. Pracownicy posiadają umiejętności pracy z seniorami.

Warte uwagi:

Co obejmuje opieka medyczna w domu seniora?

   • Opieka pielęgniarska nad seniorami (całą dobę).
   • Pomiar ciśnienia krwi, tętna, temperatury, poziomu cukru.
   • Pomoc psychologów, która ma na celu łagodzenie depresji i lęków.
   • Stała opieka nad osobami starszymi.
   • Działania na rzecz resocjalizacji (poszerzenie kręgu komunikacji).
   • Stworzenie dobrych warunków dla obłożnie chorych.
Opieka medyczna w domu seniora
Opieka medyczna w domu seniora

Po przybyciu do domu seniora, podopieczny przechodzi badanie lekarskie na podstawie którego wdrażane są metody leczenia. Seniorzy biorą udział w zajęciach ruchowych dzięki którym ich mięśnie utrzymywane są w dobrej kondycji.  W domu opieki poświęca się dużo czasu seniorom, zwłaszcza niepełnosprawnym. Jednocześnie spełnione są wszystkie zalecenia lekarzy i życzenia bliskich. Opieka nad mieszkańcami domu seniora jest znacznie lepiej zorganizowana niż we własnym domu. Stała opieka pozwala osobom starszym i niepełnosprawnym poczuć spokój ducha, przystosować się do nowej sytuacji życiowej, a także nawiązać nowe przyjaźnie. Co najważniejsze, taki pobyt pozwala przedłużyć życie jego mieszkańcom.

Krewni osób starszych mogą kontynuować pracę bez uszczerbku dla własnej kariery. W końcu życie ukochanej osoby jest w dobrych rękach. Otacza go ciepło i opieka, ma wszystko, czego potrzeba do normalnego pobytu. Młodsze pokolenie jest przekonane, że ich bliscy są otoczeni lepszą opieką, niż mogliby im zapewnić. Powierzenie swojego bliskiego nadzorowi służby medycznej jest najlepszym wyjściem w tej sytuacji. Dlatego możesz w pełni zaangażować się w karierę, swoją pracę, a my otoczymy Twoją ukochaną osobę ciepłem, troską i spokojem. Nasz poziom opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi odpowiada wysokiej jakości europejskiej. W domu seniora przez całą dobę pracują doświadczone pielęgniarki z wykształceniem medycznym. Codziennie monitorowane są fizyczne wskaźniki zdrowia, w razie potrzeby organizujemy wizyty u specjalistów.

Jakie są zalety opieki medycznej w domu seniora?

   • Stały nadzór. Personel całodobowo monitoruje stan zdrowia mieszkańców. Stałe sprawdzane są parametry życiowe co pomaga w odpowiednim czasie śledzić zmiany stanu zdrowia osób starszych. Lekarze mogą planować leki lub zabiegi.
   • Komfortowe warunki. Szczególnej opieki medycznej wymagają osoby obłożnie chore, niedowidzące, z zaburzeniami psychicznymi. Osoby starsze otrzymują opiekę medyczną bezpośrednio w domu seniora wraz z niezbędnym sprzętem.

Warunki życia w domu seniora

W naszym domu seniora dla osób starszych Twoi bliscy znajdują się pod rzetelnym nadzorem. Robimy wszystko, aby życie naszych pensjonariuszy było pełne i bezpieczne.

Personel zapewnia profesjonalną opiekę medyczną:

   • Dba o zdrowie osób starszych.
   • Tworzy przyjemne środowisko.
   • Kontroluje leki.
   • Udziela pierwszej pomocy.
   • Pomaga w rehabilitacji.

Przyjmujemy seniorów, którzy są samowystarczalni, potrzebują pomocy lub są przykuci do łóżka. Dla każdej osoby dobieramy komfortowe warunki życia i zapewniamy niezbędną opiekę medyczną. Wszystkie pokoje są dobrze wyposażone we wszystko, co niezbędne dla osób starszych.

Możesz również polubić…