OCP przewoźnika - co to jest?
Transport Usługi

OCP przewoźnika – co to jest?

Jedni korzystają regularnie, inni nie słyszeli w całym swoim życiu. Mowa jest o OCP przewoźnika – co to jest? kto z tego korzysta i po co, ile kosztuje, co należy wiedzieć przed zawarciem umowy i jakiej umowy? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajduje się poniżej.

OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Upraszczając nieco oficjalną definicję, chodzi o fundusz pieniężny, z którego wypłacone mogą zostać pieniądze, na wypadek, gdyby osoba, transportująca jakiś towar, straciła go i musiała pokryć koszty prawowitemu właścicielowi. Mamy więc tutaj do czynienia z czymś prostym do zrozumienia, niewymagającym wysokiej znajomości prawniczej żargonu. Dowiedzmy się jednak, jak wygląda praktyka, związana z OCP przewoźnika.

Umowa ta jest zawierana oczywiście dobrowolnie z zakładem ubezpieczeniowym i zazwyczaj na okres roczny. Kwestia długości trwania nie wynika z żadnych restrykcyjnych przepisów prawnych, a jedynie z tego, jaką politykę firmy prowadzi dana ubezpieczalnia https://www.fullpolisa.pl/. Jest takich wiele w naszym kraju, toteż w tej kwestii panuje duża dowolność.

 OCP przewoźnika - co to jest?
OCP przewoźnika – co to jest?

W wypadku OCP przewoźnika bardzo ważne jest pytanie, kto odpowiada za uszkodzenie towaru? Jeśli mamy sytuacje, w której ktoś prowadzi firmę przewozową i ma dajmy na to do przewiezienia sprzęt elektroniczny o dużej wartości, to istnieje ogromna ilość możliwych wypadków i awarii, które mogą wydarzyć się od momentu załadunku, przez trasę przejazdu, a na rozładunku zakończywszy. Większość ubezpieczalni kategorycznie i jasno zaznacza, że wypłaca pieniądze jedynie w wypadku awarii niespowodowanej z winy przewoźnika. Jest to między innymi obrona przed wyłudzeniami odszkodowań oraz płaceniem za nierozsądek kierowców, którzy na przykład prowadzili pod wpływem alkoholu.

Jednakże, czy zawsze wina musi leżeć po niczyjej stronie? Są ubezpieczalnie, które oferują wypłatę ubezpieczenia z racji OCP przewoźnika, nawet jeżeli winę za uszkodzenie towaru ponosi pracownik firmy przewozowej. Zazwyczaj jest to tyle istotne, że umowa jest zawierana z właścicielem firmy, który jedynie zatrudnia dostawców, więc sam nie może patrzeć im na ręce. Wytworzony zostaje pewien system powiązań, w którym to mało która firma chce zlecić przewóz dostawcy, który nie ma opłaconego OCP przewoźnika. Jest to niezwykle korzystne dla bezpieczeństwa na drogach oraz wzajemnego zaufania spółek, świadczy o dojrzałości inwestycji.

W wypadku ceny OCP przewoźnika https://www.8ig.pl/jakie-korzysci-daje-ocp-przewoznika/ możemy mówić o ogromnej różnorodności. Oczywiście, każdy chciałby usłyszeć bardzo jasną i precyzyjną odpowiedź, na przykład w postaci liczby. Prawda jest jednak wielokrotnie bardziej złożona. Cena takiego ubezpieczenia jest zależna od rocznego obrotu firmy, rodzaju przewożonego towaru, wynegocjowanej stawki oraz procentu szkód, jakie będzie pokrywał sam przewoźnik. Jest to nadal zazwyczaj korzystna oferta, która działa bardziej jako dodatkowe zabezpieczenie, a także jako reklama firmy, pokazująca w oczach klienta wysoki standard jakości wykonywanych usług.

Czego zazwyczaj nie będziemy w stanie przewieźć na OCP przewoźnika? Zdecydowanie wszystkich ekstremalnych i kosztownych dóbr takich jak alkohol oraz wyroby tytoniowe, które są delikatne i objęte akcyzą, a także potrafią być uznawane za towar niebezpieczny. Wszelkiego rodzaju materiały niebezpieczne, zwierzęta, chemikalia, leki, ale także i same w sobie pieniądze oraz kosztowne dzieła sztuki, przewożone między placówkami kulturowymi. Zazwyczaj żaden ubezpieczyciel nie będzie brał na siebie tak ogromnego ryzyka, szczególnie, przy kosztownych i delikatnych dobrach.

Polecamy szczególnie:

Przed zawarciem umowy na OCP przewoźnika należy zwrócić z pietyzmem uwagę na treść tejże umowy. Jest to zadanie bardzo, ale to bardzo wymagające ostrożności, gdyż firmy ubezpieczeniowe są w wysokim stopniu rzeczowe, jeśli chodzi o wypłacanie odszkodowania. Każdy najdrobniejszy zapis, który pozwoli firmie, nie wypłacić odszkodowania zostanie z pewnością wykorzystany i niestety nie będzie od tego odwołania. W OCP przewoźnika należy zatem zwrócić uwagę na to, w jakich wypadkach nie zostanie wypłacone odszkodowanie oraz jakie warunki musi spełnić właściciel firmy, kierowca oraz sam pojazd, a nawet towar. Nieregulaminowy sposób załadunku towaru, wada wewnętrzna towaru, o której zleceniodawca nie powiedział przewoźnikowi, czy też pojedynczy postój transportu poza wyznaczoną trasą, to wszystko są możliwe powody niewypłacenia odszkodowania, które mogą znaleźć się w umowie.

Ostatnią rzeczą, o której należałoby wiedzieć, aby być w pełni świadomym odbiorcom, jest fakt, że OCP przewoźnika różni się w naszym kraju i pozostałych. Innym rodzajem ubezpieczenia jest takie, które obfituje w zapis o transporcie towaru na przestrzeni co najmniej dwóch różnych jednostek administracyjnych. Warto o tym wiedzieć, jeżeli samemu planuje się wynająć usługi firmy przewozowej, która miałaby jedynie OCP przewoźnika ważne w jednym kraju, a transport przebiegałby przez pozostałe. Świadome i rzeczowe przeczytanie umowy, jak już zostało wspomniane, jest najważniejszą rzeczą, która czyni z tej polisy rzecz korzystną zarówno dla klienta, jak i przewoźnika.

Możesz również polubić…