Czym jest geologia złożowa?
Geologia

Czym jest geologia złożowa?

Czym jest geologia złożowa? Geologia złożowa jest bardzo specyficznym, jedynym w swoim rodzaju działem klasycznej geologii, znajduje bardzo szerokie zastosowanie przede wszystkim podczas poszukiwania podziemnych zasobów, w których skład wchodzą między innymi: węgiel, kruszce, oraz ropa i gaz. Warto zaznaczyć, iż każdy potencjalny inwestor, który pragnie uruchomić kopalnię lub poszerzyć jej działalność musi zdobyć odpowiednie pozwolenia.

Czym jest geologia złożowa?

Geologia złożowa zajmuje się poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz dokumentowaniem wydobywania złóż surowców mineralnych, ale tylko i wyłącznie w zakresie ekonomicznym. Wśród prac związanych z geologią złożową można wymienić:

  • badanie złóż kopalin
  • badanie surowców
  • sporządzanie projektów badań geologicznych złóż
  • oraz dokumentacje złóż między innymi: węgla brunatnego i kamiennego

Należy jednak pamiętać, iż niezbędne jest sporządzenie specjalistycznych projektów dotyczących zagospodarowania złóż oraz dokumentacja wierceń geologicznych. Głównym opracowywaniem kartograficznym zajmuje się geolog.

Określenie wielkości i jakości złóż

Warto podkreślić, iż każdy typ kopalni lub kamieniołomu oraz formy wydobycia złóż mineralnych wymagają koniecznej pomocy doświadczonego geologa. W obecnym czasie na rynku działa bardzo wiele firm, które świadczą profesjonalną, szeroko zakrojoną pomoc z zakresu dokumentacji złóż. Doświadczeni geolodzy, znawcy warstw skalnych potrafią bardzo dokładnie i precyzyjnie określić jak duże są dane złoża i czy jest opłacalne ich wydobycie. W przypadku bardzo małej ilości kruszców może okazać się, iż praca powinna przebiegać zupełnie na innym terenie. W geologii złożowej bardzo istotny jest także dobry i sprawdzony sprzęt, gdyż umożliwia on prognozowanie wydobycia surowców na wiele lat do przodu.

Założenia geologii złożowej i prace z nią związane

Początkowym działaniem geologów jest wykonanie ogólnego projektu wszystkich planowanych robót geologicznych. Należy jednak pamiętać, iż aby je wykonać niezbędne są ustalenia z właścicielem danego gruntu, bowiem dzięki takiemu rozwiązaniu można odpowiednio wybrać jak najlepszy wariant. Projekt robót geologicznych zawiera:

  • dokładnie sprecyzowany cel i sposób realizacji wymaganych działań
  • rodzaj potrzebnej do sporządzenia dokumentacji
  • precyzyjny plan robót geologicznych 
  • oraz przestrzeń, na której roboty będą przeprowadzane

Warto pamiętać, iż sporządzony przez geologa projekt nie jest wydawany bezterminowo. Kolejnym etapem są wiercenia poszukiwawcze, w tym celu używa się siatki wierceń, która poszukuje materiału oraz próbek do badań laboratoryjnych. Poprzez takie rozwiązanie można stwierdzić dokładną zawartość w złożu między innymi pyłów mineralnych. Spełnienie określonych wymogów potwierdzonych przez geologa pozwoli przejść do rozpoczęcia kolejnego etapu. Czy wiesz, że głębokość wierceń zależy w znacznym stopniu od rodzaju technologii, którą stosuje się do eksploatacji złoża? Specjalista geolog, pobiera próby które mają na celu ocenę danego materiału.

Inwestycja w prywatny kamieniołom – jakie ma zastosowanie i czy warto?

Czym jest geologia złożowa?W obecnym czasie w bardzo wielu regionach kraju znajdują się złoża kamieni, zarówno na powierzchni jak i pod ziemią. Aczkolwiek wiele osób zastanawia się czy warto w nie inwestować, czy jest to przyszłościowy biznes? Bowiem jeśli jest wszystko dobrze zaplanowane, można osiągnąć bardzo duże zyski. Warto dodać, iż wszelkie skały granitowe, bazaltowe a także wiele innych rodzajów kamieni mają bardzo szerokie zastosowanie, przede wszystkim w budownictwie. Natomiast kostka granitowa znajduje zastosowanie w dekoracji wnętrz ogrodów oraz innych powierzchni użytkowych. Jeżeli planujesz inwestycję warto zasięgnąć rady geologa, gdyż posiada on specjalistyczną wiedzę na temat geologii złożowej. Dzięki profesjonalnym badaniom terenu oraz odwiertom można określić jak duże jest wydobycie na terenie dawnego kamieniołomu. Geologia złożowa jest jednym z najważniejszych profili działalności specjalistów od tej wiedzy.

Złoża surowców naturalnych – badania geologiczne

Geologia złożowa wykorzystuje w swoich badaniach nowoczesny sprzęt, który odznacza się bardzo dużą precyzją i dokładnością. Obecnie dostępne innowacyjne metody badań geologicznych umożliwiają precyzyjne oszacowanie wielkości podziemnych złóż, dzięki czemu można stworzyć kopalnie kub kamieniołomy. Firmy geologiczne pomagają w różnego rodzaju inwestycjach, jednakże najważniejszym krokiem do założenia kopalni jest przeprowadzenie szczegółowych badań. Geolog złożowy na podstawie badań określa wpływ kopalni na środowisko naturalne.

Geologia złożowa – niezbędne dokumenty do wydobycia złóż

Na wydanie zgody na zrealizowanie danego przedsięwzięcia wpływa przede wszystkim decyzja o warunkach środowiskowych otoczenia. Należy pamiętać, iż owa decyzja jest konieczna, aby otrzymać koncesję na wydobycie naturalnych kruszyw z udokumentowanego złoża. Bardzo ważny jest także projekt, który informuje o zagospodarowaniu złoża. Zgodnie z wymogami Głównego Instytutu Górnictwa konieczne jest wykonanie specjalistycznego operatu ewidencyjnego zasobów złoża, bowiem każda zmiana musi być uwzględniona w dokumentacji geologicznej. Geologia złożowa jest dziedziną która wymaga odpowiedniej dokumentacji, kontroli oraz wykonania odpowiednich czynności.