Sprzęt do koszenia
Technologia

Sprzęt do koszenia

Kosiarki jako sprzęt do koszenia, są obecnie na niemalże obowiązkowym wyposażeniu każdego domu z ogrodem, a służą również do utrzymywania w dobrej kondycji trawników w miastach, na kortach tenisowych oraz na polach golfowych i używane są powszechnie w rolnictwie. Podstawą klasyfikacji kosiarek jest ich przeznaczenie, konieczny do jej pracy napęd oraz technologia zastosowana do cięcia roślin.

Rodzaje kosiarek

Pierwszą klasyfikacją odnośnie do kosiarek jest ich przeznaczenie, na co duży wpływ ma budowa kosiarki i sposób jej działania. Ze względu na przeznaczenie wyróżniamy:

Kosiarki rolnicze

Są maszynami rolniczymi mogącymi być pojazdami samobieżnymi albo być ciągniętymi przez ciągnik rolniczy lub zwierzę (obecnie wyłącznie w krajach słabo rozwiniętych albo w trudno dostępnych miejscach, np. na halach lub na połoninach). Kosiarka rolnicza służy do koszenia trawy albo roślin przeznaczonych na zielonki. Ze względu na budowę występuje kilka typów kosiarek:

  • kosiarka listwowa – uzbrojona w wiele nożyków tnących tzw. żyletek, poruszających się ruchem posuwisto-zwrotnym. Koszenie  polega na dociśnięciu rośliny do części nieruchomej nazywanej bagnetem albo do przeciwległej żyletki. Ten typ jest prekursorem koszenia, obecnie używany w maszynach żniwnych (np. w kombajnach);
  • kosiarka rotacyjna – tutaj częścią tnącą jest szybko obracający się nóż koszący rośliny poprzez gwałtowne uderzenie. W kosiarce nie występuje inny element służący do docisku. Do jej uruchomienia potrzeba większej mocy, ale jest znacznie wydajniejsza i obecnie spośród kosiarek najpopularniejsza. Większość kosiarek innego przeznaczenia od rolniczego posiada właśnie wirujący szybko nóż tnący, a na takiej samej zasadzie działają również spalinowe kosy, niezależnie od tego czy są uzbrojone w żyłkę tnącą, czy stalowy nóż;
  • kosiarka bijakowa, a także kosiarka bębnowa – rodzaj kosiarki rotacyjnej, w której funkcję roboczą pełnią bijaki lub bębny, które nie tylko koszą ale i rozdrabniają rośliny. Ten typ kosiarek wykorzystywany jest np. w samojezdnych sieczkarniach, które ścinają rośliny i równocześnie produkują masę zieloną na paszę albo na kiszonki. 

Kosiarki wysięgnikowe (hydrauliczne)

Sprzęt do koszeniaJest to rodzaj pośredni kosiarek, pomiędzy kosiarkami rolniczymi, a kosiarkami trawnikowymi, gdyż mogą służyć w obu tych celach, posiadając jednakże nieco inną budowę. Kosiarki wysięgnikowe współpracują z ciągnikiem rolniczym, z tą różnicą, że nie są ciągnione za nim, ale pracują na wysięgniku hydraulicznym równolegle do jazdy ciągnika i z wykorzystaniem właśnie jego hydrauliki. Stosowane są na polach uprawnych w celu uniknięcia najazdu na wartościowe rośliny pastewne, a także do pielęgnacji poboczy dróg, czy miedź. Najczęściej są to typy kosiarek bijakowych albo bębnowych, rozdrabniające rośliny i przemieniając je w użyteczny nawóz dla wykoszonych gleb. 

Kosiarki trawnikowe

Kosiarka trawnikowa może występować w kilku wersjach, przy czym klasyfikuje się je przede wszystkim pod względem napędu oraz sposobu poruszania się.

Kosiarka trawnikowa może:

  • być pchana ręcznie;
  • być maszyną samojezdną (np. w formie małego traktora);
  • poruszać się automatycznie po zaprogramowanej trasie, gdzie napęd stanowią baterie słoneczne albo akumulator a ograniczniki (czujniki) umieszcza się na granicach strzyżenia,
  • poruszać się na poduszce powietrznej.

Kosiarki trawnikowe dzielone są jednak przede wszystkim na:

Kosiarki ręczne

Najprostsze kosiarki rotacyjne albo bębnowe, których element tnący wprawiany jest w ruch poprzez zintegrowanie z kołami służącymi do jazdy po trawniku. Moc wytwarzana przez te kosiarki jest niewielka i nie poradzą sobie one z wyższą, gęstą trawą.

Kosiarki elektryczne

Występują w dwóch formach, czyli kosiarek rotacyjnych na kabel oraz na akumulator lub baterie słoneczne. Kosiarki elektryczne mogą być wyposażone w kosz, w którym zbierany jest pokos albo zostawiać go na trawniku. Moc kosiarek elektrycznych jest ograniczona, stąd praktycznie nie występują tu wersje kosiarek bębnowych, rozdrabniających pokos na nawóz organiczny. Wadą kosiarek elektrycznych jest również ich ograniczony zasięg.

Kosiarki spalinowe

Najpopularniejsze kosiarki trawnikowe, którymi można pracować praktycznie na każdym, nawet najodleglejszym trawniku (np. na polu golfowym, czy też pielęgnując miejskie trawniki na poboczach ulic). Występują jako pchane ręcznie, gdzie spalinowy silnik wykorzystywany jest jedynie do uruchomienia noża tnącego i w wersjach z koszem lub bez niego albo jako samojezdny traktorek koszący, który dodatkowo może pokos zbierać do kosza albo rozdrobnić go na nawóz organiczny dla trawnika. Najlepsze wersje kosiarek tego typu mogą również koszony trawnik napowietrzać.

Za pewną formę kosiarek trawnikowych uznaje się czasami również kosy spalinowe, czyli wykaszarki. Są one obsługiwane ręcznie (noszone na pasie przewieszonym przez ramię lub na szelkach) i służą do operowania w miejscach niedostępnych dla zwykłych kosiarek, czyli przede wszystkim przy ogrodzeniach albo w miejscach o bardzo nierównym gruncie, czy też porośniętych roślinami o twardych łodygach.

Możesz również polubić…