Budownictwo Usługi

Badania geotechniczne – dlaczego są ważne?

Badania geotechniczne – dlaczego są ważne? O stabilnej konstrukcji i wysokim stopniu bezpieczeństwa dowolnego obiektu budowlanego jest fundament usadowiony w odpowiedni sposób na stabilnym gruncie. Poznanie elementarnych parametrów jest niezbędnym, celem przygotowania właściwego projektu fundamentów. Jest to możliwe dzięki przeprowadzeniu badaniom geotechnicznym. W niniejszym artykule zawarliśmy kluczowe informacje na temat tej dziedziny. 

Zapisy prawne

Szczegółowe informacje na temat badań geotechnicznych oraz sposobu ich wykonywania możemy odnaleźć w ustawie Prawo budowlane. Według określonych w niej wytycznych w projekcie budowlanym powinny znaleźć się wyniki badań geotechnicznych a także geotechniczne warunki osadzenia obiektów budowlanych. Projektant danej konstrukcji jest osobą odpowiedzialną za dokonanie oceny i badania gruntu. W kontekście domów jednorodzinnych tego procesu dokonuje się zazwyczaj poprzez wygląd terenu, sąsiedniej zabudowy a także zrealizowanego już wykopu. Warunki osadzenia obiektu budowlanego uległy zmianie wraz z rozporządzeniem z 2012 roku. Opierając się o nowe wytyczne sporządzenie opinii geotechnicznej jest niezbędnym bez względu na kategorię geotechniczną danego budynku. Tego rodzaju badania powinny być więc wykonywane również dla domów jednorodzinnych i muszą być jednym z elementów dołączonych do pełnej dokumentacji projektowej. Jak na ten zapis reagują urzędnicy, projektanci czy inwestorzy? W wielu przypadkach te grupy nie są zgodne z tym, iż badania gruntu powinny być przeprowadzane każdorazowo przy budowie domu jednorodzinnego. Trudno jednak zaprzeczyć konieczności ich wykonywania, nie tylko na podstawie prawnych regulacji. Budowa obiektu na nieznanym podłożu jest bowiem znacznie mniej opłacalna. Z tego względu badania geotechniczne warto wykonać z czysto formalno-prawnego punktu widzenia.

Zobacz także:

Rodzaje badań geotechnicznych

Jedną z najbardziej elementarnych form niezbędnych do ustalenia warunków posadowienia budynku stanowi opinia geotechniczna. Dokument tego typu składa się z dwóch części: graficznej oraz opisowej. W tej drugiej można odnaleźć informacje na temat poziomy wód gruntowych, gatunku określonych warstw gruntowych, nośności a także parametry dodatkowe. Analiza gruntu jest z reguły najważniejsza, jednak oprócz niej w opinii geotechnicznej powinny znaleźć się wnioski i zalecenia traktujące na temat osadzenia budynku na określonym podłożu. Część graficzna powstaje po to, by wskazać punkty wykonywanych odwiertów na planie sytuacyjnym. Zawiera także przekroje geograficzne, które wskazują również zaznaczone warstwy gruntu. Zwyczajowo w trakcie wykonywania badania geotechnicznego należy wykonać co najmniej trzy odwierty. Jeśli projekt budynku nie przewiduje podpiwniczenia, odwierty wykonywane są przeważnie na głębokość 3 m. W przypadku budynków z dodatkową piwnicą głębokość odwiertu jest nieco większa – 3 do 6 m. W trakcie realizowania badania geotechnicznego dość istotną informacją jest lokalizacja posadowienia budynku. Dzięki temu osoba wykonująca badanie może dokonać znacznie precyzyjniejszej analizy, która będzie dostosowana do potrzeb danej budowy. Jeśli w momencie przygotowywania opinii geotechnicznej wyniknie, iż warunki gruntowe są skomplikowane lub nieco bardziej złożone, należy wykonać dodatkowe działania w tym zakresie. Koniecznym może okazać się między innymi dokumentacja badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska lub projekt geotechniczny.

Co nam dają badania geotechniczne?

Kiedy już poznamy cechy fizyko-mechaniczne grunty a także poziom występowania wód gruntowych, projektant budynku powinien zaprojektować fundamenty oraz wybrać odpowiedni rodzaj betonu. Do jego zadań należy również uwzględnienie w projekcie właściwej hydroizolacji. Badania geotechniczne pozwalają także czy będzie niezbędnym wykonanie dodatkowego drenażu opaskowego wokół obiektu budowlanego oraz innych informacji np. czy podczas realizowania robót ziemnych wykopy będą potrzebowały specjalnych zabezpieczeń. Warto również mieć na względzie fakt, iż badanie gruntu powinno się zrealizować jeszcze przed budową, a najlepiej podczas zakupu działki budowlanej. Dzięki temu będzie można znacznie szybciej ustalić czy dany teren jest użyteczny z punktu widzenia budowlanego. Pozwoli także wskazać konkretne zabiegi, które będzie trzeba wykonać podczas robót ziemnych i fundamentowych, aby budynek był nie tylko stabilny, ale również bezpieczny. Posadowienie budynku na podłożu, które nie zostało przebadane może nieść za sobą duże ryzyko. Istnieje wiele niespodziewanych sytuacji pojawiających się na etapie budowy. Najczęstszą z nich jest fakt, iż wierzchnie warstwy gruntu są przystosowane do budowy, zaś w jej niższych zalegają grunty organiczne np. torf czy namuł. Budowa zrealizowana pomimo tego faktu może spowodować, iż z czasem dojdzie do osiadania budynku w gruncie a co za tym idzie – dojdzie do pęknięcia ścian. Tego typu usterki będą wymagały naprawy oraz późniejszego wzmacniania konstrukcji, co z kolei narazi inwestora na kolejne koszty. Właśnie z tego powodu powinno się wykonywać analizę i badanie gruntu. Przeprowadzone w sposób prawidłowy badania geotechniczne są w stanie zabezpieczyć budynek przed wyżej wspomnianymi zjawiskami.

Możesz również polubić…