Rodzaje alkoholizmu
Zdrowie

Rodzaje alkoholizmu

Rodzaje alkoholizmu: alkoholicy różnią się między sobą szeregiem indywidualnych cech, opartych na ich cechach fizycznych i psychicznych. W końcu nie ma dwóch takich samych osób. Dlatego każdy przypadek alkoholizmu jest wyjątkowym zjawiskiem o cechach choroby. Naukowcy sformułowali różne rodzaje alkoholizmu. Używanie terminu alkoholizm stało się bardzo popularne, ponieważ prawie wszyscy pijący doświadczają pewnych objawów uzależnienia od alkoholu.

Rodzaje alkoholizmu

W rzeczywistości najbardziej znaną i najszerszą klasyfikacją form alkoholizmu był fizjolog Alvin Morton, który zidentyfikował różne rodzaje alkoholizmu i nazwał je literami alfabetu greckiego.

Alkoholizm alfa

Ten rodzaj alkoholizmu polega na codziennym spożywaniu napojów o niskiej zawartości alkoholu (zwykle wina). Wynika to z tradycji picia kieliszka lub dwóch do kolacji. Uzależnienie pojawia się nieświadomie, a stan zdrowia stopniowo pogarsza się przez długi czas. Człowiek może długo nie dostrzegać problemu: alkohol ma niewielki wpływ na jego życie, ale nawyk regularnego picia zostaje wzmocniony, ustabilizowany i nie można go już od niego oddzielić. Alkoholizm alfa może przejść w alkoholizm gamma, który może trwać 30-40 lat bez progresji.

Alkoholizm beta

Nadużywanie alkoholu, zarówno pod względem ilości, jak i częstotliwości, jest związane z nawykami w określonym środowisku danej osoby. W przypadku alkoholizmu beta nie ma uzależnienia fizycznego ani psychicznego. Alkoholizm ma typowe konsekwencje fizjologiczne. Niedobory żywieniowe i uszkodzenia narządów (marskość wątroby i zapalenie żołądka) nie są wykluczone. Takie osoby są często hospitalizowane, a ich problemy zdrowotne są typowe dla chorób bez względu na to, co je spowodowało. Przyczyna upijania się jest głównie społeczno-kulturowa lub sytuacyjna i jest ogólną tendencją. W przypadku form alfa i beta można kontrolować ilość spożywanego alkoholu. Pozostaje zdolność do powstrzymania się od alkoholu.

Alkoholizm gamma

Rodzaje alkoholizmu
Rodzaje alkoholizmu

Jest to przewlekła, postępująca postać alkoholizmu. Zwykle zaczyna się psychicznie i postępuje do uzależnienia fizycznego. Charakteryzuje się niemożnością kontrolowania ilości spożywanego alkoholu. Oprócz początkowego etapu upojenia alkoholowego można wybrać miejsce i czas trwania procesu picia, jednak przynajmniej po spożyciu minimalnej dawki alkoholu proces natychmiast wymyka się spod kontroli, a następnie przebiega zgodnie z zaleceniami. Praktyczna zasada: jedna butelka to za dużo, dwie to za mało. Tolerancja wzrasta, osiągając najwyższy poziom w środkowych stadiach alkoholizmu. Utrata koordynacji lub drżenie może wystąpić przez kilka dni po wypiciu. W późniejszych stadiach pojawiają się silne objawy odstawienne, a tolerancja zostaje nieodwracalnie zredukowana do pierwotnego poziomu (nawet zwykłe dawki są toksyczne dla organizmu). Po powtarzającym się długotrwałym nadużywaniu mogą wystąpić okresy odstawienia alkoholu. Alkoholizm gamma jest klasycznym przykładem alkoholizmu, w którym nawykowa namiętność jest zaburzeniem.

Alkoholizm delta

Ten rodzaj alkoholizmu charakteryzuje alkoholików, którzy nie są w stanie przestać pić. Dominuje fizyczne uzależnienie od alkoholu, które później staje się psychiczne. Nadal jednak istnieje możliwość kontrolowania ilości spożywanego alkoholu, ale napoje alkoholowe są spożywane niemal w sposób ciągły. W przeciwieństwie do alkoholizmu gamma, trudno jest powstrzymać się od alkoholu nawet przez krótki czas, ale rzadko są w stanie ciężkiego odurzenia. Postęp choroby jest powolny, ale stabilny. Alkoholicy Delta często nie są nawet świadomi niektórych chorób w swoim ciele i przez większość czasu czują się stabilnie. Relacje rodzinne są często napięte, ale nikt nie widzi oczywistych problemów, jakie stwarza alkohol, ponieważ codzienne picie rzadko wywołuje kryzys. Alkoholicy z tą osobowością nie mogą identyfikować się z negatywnymi przykładami alkoholizmu, a czasem z ciekawymi historiami, które inni alkoholicy opowiadają ze swoich scenariuszy picia.

Alkoholizm epsilon

Ta forma alkoholizmu charakteryzuje się długotrwałymi, okresowymi okresami intensywnego picia z poważnymi konsekwencjami. Inne aspekty choroby nie są jasno scharakteryzowane. Wcześniej termin ten był określany jako zwykłe zatrucie, ale od tego czasu porzucono tę interpretację. Alkoholicy Epsilon mogą powstrzymywać się od alkoholu przez pewien czas (do kilku miesięcy), ale w końcu ponownie się upijają. Choroba nie jest w pełni poznana. Nazywa się to czasem alkoholizmem okresowym i różni się od innych intensywnym piciem. Alkoholicy okresowo doświadczają przytłaczającej potrzeby picia, wraz z uczuciem drażliwości i dezorientacji. Często zdarza się, że tego typu ludzie organizują maraton alkoholowy, który może zająć trochę czasu, a potem będą pijani przez wiele dni.

Tak więc w przypadku każdej formy alkoholizmu: utrata kontroli nad piciem (chociaż używanie jest wyraźnie kontrolowane w niektórych formach alkoholizmu), każdy rodzaj alkoholizmu rozwija się wraz ze zwiększonym używaniem i jego konsekwencjami, formy alkoholizmu mogą być różne. Przede wszystkim każda choroba jest chorobą postępującą, prowadzącą najpierw do degeneracji fizycznej i psychicznej, a następnie do śmierci.

Możesz również polubić…