Rodzaje odzieży BHP - poradnik dla przedsiębiorców
Praca Moda

Rodzaje odzieży BHP – poradnik dla przedsiębiorców

Rodzaje odzieży BHP – poradnik dla przedsiębiorców: odzież ochronna i robocza to dwa rodzaje ubrań, które pracodawca powinien zapewnić pracownikom pracującym w zakładzie. Obowiązek ten dotyczy jedynie niektórych branż jak branża budowlana, chemiczna oraz branże w których pracownicy wykonują prace fizyczne lub są narażeni na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

Czym jest odzież robocza?

Robocza odzież BHP to odzież używana na stanowiskach pracy, które właściwości są dostosowane do wykonywania obowiązków związanych z danym zawodem, uwzględniając niebezpieczeństwa wynikające z wykonywania danej pracy. Za wydanie odzieży roboczej lub wypłacenie ekwiwalentu tej odzieży (jeśli pracownik korzysta z własnych ubrań) odpowiedzialny jest pracodawca. Przepisy BHP określają, kiedy odzież robocza jest bezwzględnie wymagana. Zazwyczaj obowiązek noszenia odzieży BHP dotyczy stanowisk pracy przy maszynach i urządzeniach, dotyczy to zwłaszcza pracowników produkcyjnych. Strój roboczy obejmuje zarówno odzież jak i obuwie, rękawiczki, kaski i okulary chroniące oczy.

Odzież ochronna – definicja

Rodzaje odzieży BHP - poradnik dla przedsiębiorcówOdzież ochronna to odzież służąca ochronie pracownika przed zagrożeniami, które niesie wykonywanie powierzonej mu pracy. Mówimy tutaj o zagrożeniach różnego typu, mogą to być na przykład zagrożenia o charakterze termicznym, mechanicznym, chemicznym, biologicznym a nawet atmosferycznym. Ochronna odzież BHP jest prawnie wymagana na niektórych stanowiskach pracy, szczególnie gdy podczas pracy zachodzi możliwość kontaktu z maszynami, środkami chemicznymi i biologicznymi, wysoką temperaturą czy też trudnymi warunkami atmosferycznymi. Wykonywanie takiej pracy nie byłoby możliwe bez specjalnej odzieży BHP. Groziłoby to utratą zdrowia lub życia przez pracownika.

Warto pamiętać, że odzież ochronna obejmuje nie tylko ubrania, ale także obuwie i wszystkie akcesoria. Ważnymi elementami odzieży ochronnej są kaski, okulary ochronne, maski, rękawice a także wszelkiego rodzaju ochraniacze np. na kolana. Odzież ochronną mogą stanowić spodnie, bluzy a także całe kombinezony ochronne.

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić odzież ochronną, a przepisy BHP szczegółowo określają specyfikę pracy, w której odzież ochronna jest wymagana. Co ważne, nie jest określone, jaka ta odzież powinna być: używana czy nowa. Wiele firm zatem decyduje się na zakup odzieży używanej. Dużo lepszym rozwiązaniem jest jednak zakup nowej odzieży, ponieważ tylko przy niej możemy być stuprocentowo pewni ochrony zdrowia pracownika.

Odzież robocza a ochronna

Ochronna i robocza odzież BHP często są mylone. Warto, jednak wskazać że nie są to tożsame pojęcia, zarówno w kwestii praktycznej jak i prawnej. Przede wszystkim odzież i obuwie robocze nie mają cech ochronnych. Odzież robocza jest używana ze względów sanitarnych oraz ochronnych, mając na celu chronić ubrania pracownika przed zabrudzeniami. Z kolei odzież ochronna wykazuje pewne cechy, które pozwalają jej ochraniać życie i zdrowie pracownika.

Odzież ochronna jest wykonana ze specjalnego materiału, który pozwala chronić pracownika przed zagrożeniami. Na rynku dostępnych jest kilka różnych rodzajów odzieży ochronnej, skategoryzowanych głównie ze względu na ochronę przed różnymi zagrożeniami i dostosowane do różnych branż i specyfiki danych zawodów. Dodatkowo, odzież ochronna musi mieć odpowiedni atest a odzież robocza – nie musi go posiadać. Co natomiast łączy te dwa rodzaje odzieży? Przede wszystkim oba rodzaje są zalecane do stosowania w zakładach pracy. Najczęściej ci sami producenci zajmują się wykonywaniem zarówno odzieży roboczej jak i odzieży ochronnej, także te same przepisy BHP określają stosowanie tej odzieży.

Rodzaje odzieży BHP

W przypadku odzieży ochronnej, wyróżnia się kilka rodzajów takiej odzieży. Różnią się one głównie przeznaczeniem. Raczej nie dokonuje się podziału ze względu na materiał, z którego jest wykonana odzież ochronna, ponieważ jest on ściśle związany z funkcją ochronnej odzieży. Jaką więc ochronną odzież BHP możemy wyróżnić?

  • odzież chroniąca przed porażeniem prądem. Dedykowana jest ona pracownikom, którzy mają kontakt z instalacjami energetycznymi.
  • odzież ostrzegawcza: ma na celu zwiększenie widoczności pracownika na przykład na drodze, zazwyczaj jest stosowana jako uzupełnienie innej specjalistycznej odzieży ochronnej;
  • odzież ochronna chemiczna: używana do ochrony przed środkami chemicznymi;
  • odzież chroniąca przed promieniowaniem: stosowana przy pracach, gdzie jest
  • odzież ochronna biologiczna: ma za zadanie chronić przed zakażeniem drobnoustrojami występującymi np. w zoo, gabinetach weterynarii itd.

Odzież robocza i ochronna to środki mające zapewnić ochronę pracownikom podczas wykonywanej przez z nich pracy. Każdy pracodawca powinien zaopatrzyć swoich pracowników w odzież BHP. Jest to obowiązek nałożony przez polskie prawo, wynika również ze zdrowego rozsądku. Stosowne przepisy określają również warunki, w których pracownicy mogą korzystać ze swoich prywatnych rzeczy podczas wykonywania prac. Takiemu pracownikowi należy się stosowny ekwiwalent.

Możesz również polubić…