Budownictwo Usługi

Krematorium dla zwierząt – czy warto zainwestować w jego budowę?

Budowa krematorium dla zwierząt powinna zostać przemyślana, a wcześniej wszelkie wątpliwości powinny zostać rozwiane. Krematorium dla zwierząt – czy warto zainwestować w jego budowę? W niniejszym artykule przybliżamy temat budowy krematorium dla zwierząt. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Kilka słów na temat statystyk. Krematorium dla zwierząt – tak czy nie?

Badania CBOS mówią, iż co drugi Polak posiada zwierzę domowe. Najczęściej są to psy – ponad 1/3 badanych jest ich posiadaczami. Co piąty ankietowany (19%) posiada kota.
Eksperci Euromonitor International mówią, iż pod koniec 2011 roku w polskich domach liczba zwierząt wyniosła 7,4 mln psów i 5,7 mln kotów co w sumie daje 13,1 mln. Jest to dość spora liczba.
Budowa krematorium dla zwierząt może być zatem dochodowym przedsięwzięciem. Kremacja zwierząt domowych jest w Polsce czymś nowym, natomiast jest ona znacznie bardziej rozpowszechniona w krajach Europy Zachodniej czy USA.
Okres od rozpoczęcia planowania do zakończenia budowy krematorium dla zwierząt może być długi, lecz jego szybkie wdrożenie może zagwarantować lepszą pozycję na rynku w stosunku do potencjalnych przyszłych naśladowców.

Krematorium dla zwierząt a aspekty prawne

Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, iż spalarnie zwłok zwierząt domowych nie są zaliczane do listy przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Do takiej listy są zaliczane między innymi grzebowiska dla zwierząt, stałe pola kempingowe czy też narciarskie trasy zjazdowe.
Sprawia to, że krematoria dla zwierząt są wyłączone spod procesu oceny oddziaływania na środowisko, zatem nie ma podstaw do tego, aby konieczne było opracowanie tzw. Raportu Oceny Oddziaływania Środowiska.
Piece przeznaczone do spalania zwłok zwierząt nie podlegają obowiązkowi przeprowadzania ciągłych lub okresowych pomiarów emisji do powietrza.

Budowa krematorium dla zwierząt

Prawidłowo zbudowane krematorium dla zwierząt powinno składać się z:

 • Budynku razem z przyłączami – najczęściej jest to budynek parterowy posiadający pomieszczenie do ustawienia pieca o polu nie mniejszym niż 40 metrów kwadratowych i wysokości około 3 – 4 metrów. W budynku powinno także być biuro razem z osobnym pokojem dla oczekujących klientów na prochy swojego zwierzęcia. Nie można również zapomnieć o chłodni oraz części sanitarnej. Pomieszczenie na zbiornik na olej opałowy w przypadku zasilania na taki właśnie olej powinno być również przewidziane.
 • Zagospodarowania terenu wokół krematorium – warto pomyśleć o kolumbarium do umieszczania urn.
 • Pieca do kremacji – jest to oczywiście zakup konieczny. Koszt podstawowych modelów do krematoriów dla zwierząt zaczyna się od 95 tysięcy złotych. Możliwa jest późniejsza rozbudowa na przykład o kolejne komory do kremacji przy zastosowaniu istniejących elementów.
 • Chłodni, a w przypadku kremacji indywidualnej urządzeń do gospodarowania popiołem oraz przygotowania prochów – prowadzenie spalania zwłok zwierząt w wysokiej temperaturze sprawia, iż gromadzona jest pewna ilość szczątków do bezustannej pracy. Dlatego też konieczne jest wyposażenie obiektu w chłodnię, aby móc przechowywać w niej zwłoki zwierząt. To, jak powinna być ona duża powinno zależeć od ilości przechowywanych zwłok oraz wydajności instalacji.

Do innych inwestycyjnych nakładów zaliczamy:

 • Opłaty za opracowania, konsultacje, pomiary itd.
 • Stronę internetową
 • Młynek do popiołu
 • Montaż urządzeń
 • Koszty pozwoleń oraz uzgodnień
 • Urządzenia biurowe
 • Kupno auta przeznaczonego do transportu zwłok zwierząt

Koszty związane z prowadzeniem krematorium dla zwierząt

Najbardziej znaczące koszty związane z działalnością krematorium dla zwierząt są następujące:

 • Koszt paliwa zużywanego w trakcie kremacji
 • Koszty działalności biura
 • Koszty transportu zwłok
 • Pensja dla personelu
 • Koszty reklam, ulotek czy ogłoszeń
 • Koszty przeglądów pieca krematoryjnego

Do tych kosztów w przypadku kremacji indywidualnej zaliczane są także koszty związane z kupnem urn, tabliczek i tym podobnych wyrobów.

Krematoria dla zwierząt o odbiór społeczny

Jak mogłoby się wydawać, nie wystarczy tylko spełnić formalnych warunków odnośnie krematorium dla zwierząt. Podczas realizowania takiego przedsięwzięcia istotne jest to, jak taka spalarnia zwłok zwierząt zostanie odebrana przez otaczającą społeczność. Instalacja taka powoduje emisję, co może wywoływać protesty. Warto zatem zapobiec nie przyjemnościom związanym z negatywnymi reakcjami na krematorium.
Niektórzy mogą obawiać się nieprzyjemnego zapachu oraz czarnego dymu. Jednakże niepotrzebnie, ponieważ w każdym zamontowanym w Polsce piecu spaliny z procesu kremacji, zanim dostaną się do atmosfery są dopalana w specjalnej komorze pieca. Zabieg ten gwarantuje dopalenie wszelkich związków organicznych i nieorganicznych, mogących pojawiać się dopiero w spalinach i spowodować nieprzyjemny zapach. Są one rozkładane do dwutlenku węgla oraz pary wodnej.
Według obowiązujących przepisów każdy piec musi posiadać taki układ oczyszczania spalin. Nadzór weterynaryjny może wnioskować o zapis z rejestracji parametrów każdej przeprowadzonej kremacji od właściciela.

Możesz również polubić…