Prawo

Pomoc prawna adwokata w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Pomoc prawna adwokata w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Powodzenie wszelkich spraw, zwłaszcza sądowych, zależy od dwóch koniecznych warunków: prawidłowo napisanego pozwu oraz zebranych dowodów i faktów na korzyść pozwanego lub powoda. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym bierze na siebie cały zakres niezbędnej pracy: kieruje całym przebiegiem sprawy, począwszy od sporządzenia i złożenia pozwu, odwołania, a skończywszy na reprezentowaniu klienta na rozprawie i zaskarżeniu orzeczenia sądu. Jest to konieczne, jeśli klient się z nim nie zgadza. Adwokat udzielający wsparcia prawnego z zakresu prawa cywilnego to oficjalny pełnomocnik każdej osoby, która podjęła decyzję o obronie swoich uzasadnionych interesów i praw w sądzie. Spór cywilny powstaje na tle materialnych stosunków rodzinnych, pracowniczych, mieszkaniowych itd.

Lista rodzajów pomocy udzielonej przez adwokata cywilnego może obejmować:

 • Zebranie i przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do sądu
 • Przygotowanie pozwu i złożenie go w sądzie
 • Reprezentowanie interesów klienta na posiedzeniu sądu
 • Dostarczenie zebranych faktów i dowodów sądowi
 • Udział w sprawie cywilnej (od złożenia wniosku do orzeczenia sądu)
 • Składanie skarg: odwołanie, kasacja, z dalszym reprezentowaniem interesów w instancjach

Do głównych czynności prawnika w postępowaniu cywilnym należy:

 • Analiza prawna wcześniej zebranych materiałów, które są istotne dla danej sprawy
 • Regularne konsultacje z klientem, opracowywanie taktyk i strategii prowadzenia sprawy
 • Rozważenie możliwości załatwienia sprawy przed rozprawą oraz w przypadku dojścia powoda i pozwanego do porozumienia, przygotowanie spraw procesowych i niezbędnych dokumentów
 • Usystematyzowanie i przygotowanie zebranych dowodów
 • Pełne wsparcie klienta w rozprawach sądowych.

Prawnik cywilny jest również potrzebny w przypadku reprezentowania interesów winnego lub pokrzywdzonego w sporach sądowych dotyczących sporów mieszkaniowych i spraw związanych z nieruchomościami, sprawami związanymi z windykacją należności z tytułu wypłat odszkodowań, alimentów, wynagrodzeń i innych płatności.

Spory z zakresu prawa rodzinnego prowadzone przez adwokata

prawnik podział majątku po rozwodzie WarszawaUsługi adwokata ds. sporów rodzinnych to skuteczny i niezawodny sposób rozwiązania problemu, który powstał między małżonkami. Wynika to z faktu, że posiada on wiedzę zawodową i duże doświadczenie w praktyce sądowej. Korzystając z pomocy prawnika rodzinnego, klient będzie mógł otrzymać kompetentną poradę w każdej interesującej go sprawie:

 • Postępowanie rozwodowe
 • Dział wspólnie nabytego majątku
 • Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich
 • Ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci
 • Pomoc w zasądzeniu alimentów
 • Dokumenty związane z adopcją, opieką itp.

Spory związane z dziedziczeniem

Wiele osób otrzymuje majątek w drodze dziedziczenia. Jednocześnie kwestie z tym związane są bardzo zróżnicowane, gdyż dziedziczenie może podlegać prawie każdemu majątkowi, w tym prawom i obowiązkom, poza kilkoma wyjątkami przewidzianymi przez prawo. Sprawy spadkowe to:

 • Negocjacje z bliskimi na etapie przedprocesowym
 • Uznanie prawa do dziedziczenia, które zostało faktycznie przyjęte
 • Redystrybucja udziałów majątkowych otrzymanych od zmarłych krewnych
 • Unieważnienie testamentu
 • Dochodzenie zachowku
 • Potwierdzenie więzi rodzinnych ze spadkodawcą itp.

Wsparcie prawne w sporach z bankami:

 • Rewizja warunków umowy bankowej
 • Uznanie niektórych klauzul umowy pożyczki za nieważne
 • Dochodzenie od banku odszkodowania za ujawnienie informacji poufnych osobom trzecim
 • Wypowiedzenie umowy pożyczki ze względu na jej niezgodność z prawem
 • Refinansowanie kredytu itp.

Kwestie dotyczące nieruchomości:

 • Obsługa transakcji kupna i sprzedaży
 • Uznanie własności mieszkania
 • Pomoc w eksmisji najemców
 • Zalanie mieszkania lub spowodowanie innych szkód w mieszkaniu.

W jakim sensie pomoc adwokata jest przydatna i dlaczego jego udział w postępowaniu cywilnym jest konieczny?

Po wstępnej konsultacji prawnej adwokat może zalecić przygotowanie pozwu do sądu. W takim przypadku z pewnością zaproponuje zawarcie umowy o prowadzenie sprawy. Zawierając umowę na pełne prowadzenie sprawy, adwokat przyjmuje na siebie obowiązek przygotowania sprawy do rozpatrzenia w sądzie. Po przyjęciu sprawy do postępowania adwokat przystępuje do zebrania materiału dowodowego (w tym: przesłuchania świadków, zebrania wszelkiej niezbędnej dokumentacji i informacji, ich analizy prawnej, przesłania wniosków itp.). Wszystkie te działania w połączeniu z pełną koncentracją na interesach klienta oraz duże doświadczenie zawodowe sprawiają, że udział prawnika w postępowaniu cywilnym jest niezbędny do skutecznego rozwiązania problemu.

Zobacz również:

Koszt usług adwokata w sprawach cywilnych

Tak, więc na zakończenie każdej konsultacji prawnej kancelarii adwokackiej proponuje klientowi kilka możliwości rozwiązania problemu, jednocześnie nakreślając możliwe scenariusze rozwoju i koszt proponowanych usług. Z reguły zależy to od kilku czynników: charakteru i złożoności sprawy, obecności lub braku dodatkowych okoliczności. Niektóre kancelarie oferują zapłatę za swoje usługi w prowadzeniu sprawy cywilnej tylko w przypadku jej wygrania w sądzie.

Możesz również polubić…