Kariera rozwoju osobistego
Edukacja

Kariera rozwoju osobistego

Kariera rozwoju osobistego: sprzedaż usług z zakresu rozwoju osobistego w ostatnich latach systematycznie rośnie. Wpływ na to ma przede wszystkim konkurencja na rynku pracy, stwarzająca konieczność ciągłego doszkalania się. Rozwój zawodowy może odbywać się w obranym przez nas kierunku, ale może też oznaczać zupełną zmianę. W końcu statystycznie w ciągu swojego życia będziemy musieli przekwalifikować się co najmniej kilka razy.

Kariera rozwoju osobistego

Do wyboru mamy tradycyjnie szkolenia i kursy, pomagające rozwinąć tzw. kompetencje twarde, czyli takie umiejętności jak np. obsługa konkretnych programów komputerowych czy opanowanie języka obcego na wymaganym przez pracodawcę poziomie. Kursy językowe, komputerowe czy uczące rzemiosła to najbardziej standardowe narzędzia. Natomiast coraz ważniejsze są szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich, które obejmują umiejętności społeczne i cechy osobiste związane z naszą osobowością. Umiejętności interpersonalne czy radzenia sobie ze stresem są dla części pracodawców ważniejsze niż wiedza merytoryczna.

Nauka kompetencji miękkich może być wyzwaniem, bo zakłada nie tyle nabywanie wiedzy, co zmiany przyzwyczajeń i pracę nad zachowaniami psychospołecznymi. Z pomocą przychodzi ogromnie popularny coaching – stosunkowo nowa dyscyplina, łącząca narzędzia psychologii z przygotowaniem jednostki na potrzeby rynku pracy. Pomoc w lepszym podejmowaniu decyzji, znalezieniu motywacji czy poprawie zdolności komunikacyjnych to tylko kilka z wielu problemów, na które coaching ma znaleźć odpowiedź. Jest on bardziej kształtowaniem sposobów radzenia sobie z zadaniami niż znajdowaniem gotowych odpowiedzi. Uczy technik znajdowania rozwiązań, a nie samych rozwiązań.

Wybór ścieżki rozwoju zależy od naszych potrzeb. Zadbajmy o przemyślenie, czy naszą sytuację zawodową poprawi konkretna merytoryczna wiedza, czy też lepiej byłoby zainwestować w pracę nad cechami osobowościowymi, kontaktami z ludźmi. Przyjrzenie się sobie zwykle pozwala na znalezienie najlepszych rozwiązań. A jeśli sami mamy problem z tego rodzaju analizą – i od tego znajdą się specjaliści.

Możesz również polubić…